Coaching

Coaching jest interaktywnym procesem, który pomaga osobom w przyspieszeniu tempa rozwoju i polepszeniu efektów działania. Coach pracuje z klientami w zakresach związanych z biznesem, rozwojem kariery, finansami, zdrowiem i relacjami interpersonalnymi.

Dzięki coachingowi klienci ustalają konkretniejsze cele, optymalizują swoje działania, podejmują trafniejsze decyzje i pełniej korzystają ze swoich naturalnych umiejętności.

Katarzyna Mielechow, jako profesjonalny coach, zapewnia współpracę dedykowaną specjalnie konkretnej osobie w osiąganiu satysfakcjonujących rezultatów w ich życiu zawodowym i osobistym. Coach pomaga klientom poprawiać ich osiągnięcia i podnosić jakość ich życia.

Podczas sesji coach dąży do wydobycia rozwiązań i strategii, zakładając że klient jest z natury kreatywny i pełen pomysłów. Zadanie coacha polega na wydobyciu tych umiejętności, zasobów i kreatywności, które klient już posiada.

Coaching kariery skierowany jest do:

  • Osób zmieniających ścieżkę kariery;
  • Osób stojących przed znaczącymi decyzjami zawodowymi;
  • Osób pracujących w dużych korporacjach lub zastanawiających się nad podjęciem takiej posady;
  • Osób borykających się z decyzją czy odejść z dużej korporacji.

Przepraszamy, chwilowo nie możemy wyświetlić zawartości obrazka