Coaching 

Coaching jest interaktywnym procesem, który pomaga osobom w przyspieszeniu tempa rozwoju i polepszeniu efektów działania. Coach pracuje z klientami w zakresach związanych z biznesem, rozwojem kariery, finansami, zdrowiem i relacjami interpersonalnymi.

Dzięki coachingowi klienci ustalają konkretniejsze cele, optymalizują swoje działania, podejmują trafniejsze decyzje i pełniej korzystają ze swoich naturalnych umiejętności.

Katarzyna Mielechow, jako profesjonalny coach, zapewnia współpracę dedykowaną specjalnie konkretnej osobie w osiąganiu satysfakcjonujących rezultatów w ich życiu zawodowym i osobistym. Coach pomaga klientom poprawiać ich osiągnięcia i podnosić jakość ich życia.

Podczas sesji coach dąży do wydobycia rozwiązań i strategii, zakładając że klient jest z natury kreatywny i pełen pomysłów. Zadanie coacha polega na wydobyciu tych umiejętności, zasobów i kreatywności, które klient już posiada.

Personal coaching  obejmuje:

  • Plany życiowe;
  • Wizję w życiu;
  • Wybitną dbałość o siebie;
  • Związki;
  • Zdrowie i urodę;
  • Kreatywność;
  • Wolność finansową;
  • Organizację;
  • Problemy z dziećmi;
  • Deficyty uwagi.

Przepraszamy, chwilowo nie możemy wyświetlić zawartości obrazka