Przepraszamy, chwilowo nie możemy wyświetlić zawartości obrazka Przepraszamy, chwilowo nie możemy wyświetlić zawartości obrazka Przepraszamy, chwilowo nie możemy wyświetlić zawartości obrazka Przepraszamy, chwilowo nie możemy wyświetlić zawartości obrazka Przepraszamy, chwilowo nie możemy wyświetlić zawartości obrazka
Przepraszamy, chwilowo nie możemy wyświetlić zawartości obrazka Przepraszamy, chwilowo nie możemy wyświetlić zawartości obrazka Przepraszamy, chwilowo nie możemy wyświetlić zawartości obrazka

Coaching

Coaching jest interaktywnym procesem, który pomaga osobom w przyspieszeniu tempa rozwoju i polepszeniu efektów działania. Coach pracuje z klientami w zakresach związanych z biznesem, rozwojem kariery, finansami, zdrowiem i relacjami interpersonalnymi.

Dzięki coachingowi klienci ustalają konkretniejsze cele, optymalizują swoje działania, podejmują trafniejsze decyzje i pełniej korzystają ze swoich naturalnych umiejętności.

Katarzyna Mielechow, jako profesjonalny coach, zapewnia współpracę dedykowaną specjalnie konkretnej osobie w osiąganiu satysfakcjonujących rezultatów w ich życiu zawodowym i osobistym. Coach pomaga klientom poprawiać ich osiągnięcia i podnosić jakość ich życia.

Podczas sesji coach dąży do wydobycia rozwiązań i strategii, zakładając że klient jest z natury kreatywny i pełen pomysłów. Zadanie coacha polega na wydobyciu tych umiejętności, zasobów i kreatywności, które klient już posiada.

 

coaching kariery skierowany jest do:

Przepraszamy, chwilowo nie możemy wyświetlić zawartości obrazka

 

© Copyright 2016 Katarzyna Mielechow, ESTHETIQUE  | design by grafX & more